اراضی زرد طلایی گیلانغرب امروز جامعه سیاه برتن کرد

یادداشت : مدیر مسول نوای گیلانغرب – علی احمدپور

نوای گیلانغرب :آتش سوزی های امسال همانند سالهای گذشته به جان مزارع بی  دفاع شهرستان گیلانغرب افتاد زمین های که تا روز گذشته مملو از خوشه های طلایی در انتظار درو بودند که ناگاه اراضی زردطلایی لایه سیاهی برتن کرد

چه تلخ بود امروز روزی که دود سیاهی منطقه را برگرفت وتا ساعت ها فضای شهر بوی سوخته گندم می داد امروزدسترنج یکساله کشاورزان دهستان حومه گیلانغرب دراثربی خردی وناآگاهی  افرادی  وشاید هم تعمدا به خاکستر تبدیل شد! گندم های که می بایستی تبدیل به آرد ونان سفره مردم می شد  امروز در مقابل دیدگان کشاورزان زحمت کش گیلانغربی دود شد وبرباد رفت وحاصل دسترنج یکساله آنها که تنها درآمدشان بود را از بین برد سیاهپوشتر از مزارع گندم کشاورزانی هستند که حاصل زحمت یکسالشان بر باد رفت معلوم نیست این ازخدا بی خبران چرا بی رحمانه با آتش انداختن دسترنج روستاییان زحمت کش دراین شرایط بد اقتصادی نابود می کنند

ظرف روزهای اخیرچندین بار حریق به جان مزارع گیلانغرب افتاد وطی چند فقره آتش سوزی ۹۰ هکتار از گندم زار  این خطه به گفته مسولین شهرستان خاکستر شد وبه فنا رفت ،گرچه با اقدام به موقع  مدیریت بحران  شهرستان ،منابع طبیعی نیروهای امدادی و مردمی، ،جهاد کشاورزی  تلاش برای توسعه آتش سوزی وخسارات در این زمینه به حداقل رسیده اما چیزی که انتقاد وگلایه کشاورزان با توجه به آتش سوزی های متعدد شب های گذشته در گورسفید وجوب دندانه  این سؤال پیش می آید اگر این مزارع به موقع درو و برداشت می شدشایدبا مشکلی به نام آتش سوزی مواجه نمی شدند .

222333

مطالب مرتبط

مطلب مرتبطی پیدا نشد.

نظرات

پاسخی بگذارید


− پنج = 1

آمارگیر وبلاگ