استفاده کشاورزان از روش غرقابی مانع بزرگ کشت دوم درشهرستان

89

یادداشت مدیرمسول :علی احمدپور

 نوای گیلانغرب :کمبود شدید منابع آبی چالشی بزرگ برای کشاورزان پایین دست دوسد درحاشیه شهر گیلانغرب که به منظور اجرای سیستم قطره بارانی به جای غرقابی وهمچنین صرفه جویی درامر آب احداث شداما بعد از گذشت چندین سال هنوز بخش های زیادی از اراضی پایاب این دوسد کماکان روش‌های سنتی را برای آبیاری دنبال می‌کنندو همین امرباعث خالی شدن آب پشت سدهای شهرستان بویژه دایک سراب می شود وکشاورزان پایین دست سراب متاسفانه از کشت دوم تابستانه محروم خواهندشد

قراربود با ایجاد این سدها درشهرستان علاوه برصرفه جویی درامر آب روش‌های نوین قطره بارانی را جایگزین غرقابی شود و کشاورزان نهایت استفاده از آب ذخیره شده پشت سدها کنند، اما می بینیم که آبیاری سنتی هنوز دربیشتر اراضی حاکم است و به نظر می‌رسد حالا حالا هم، این مشکل برطرف نشود
چرا با وجود لوله گذاری درزمین کشاورزی تاکنون فکری برای اجرای سیستم قطره بارانی دراراضی نشده است
همانطور که نمی‌توان یک کارمند را یک سال از حقوق و مزایا محروم کردسفره کشاورز را نیز نمی‌توان با ممنوعیت کشت خالی کرد.ومعیشت بیشترکشاورزان وابسته به کشت پاییزه است که امیدوارم مسولان زیربط فکری اساسی دراین موردنمایند…

 

مطالب مرتبط

مطلب مرتبطی پیدا نشد.

نظرات

پاسخی بگذارید


3 + شش =

آمارگیر وبلاگ