برگزاری جلسه پروژه مهرباموضوع آمادگی بازگشایی مدارس درگیلانغرب

photo_2021-09-14_06-28-22

معاونت آموزشی از برگزاری جلسه پروژه مهر با موضوع بازگشایی مدارس به صورت حضوری،نیمه حضوری  با توجه به احتمال بازگشایی مدارس در مهر ماه در این شهرستان  خبر داد.
 نوای گیلانغرب :جلسه ای باحضور معاونت آموزشی، کارشناسان ستادپروژه مهر دردفتر معاونت آموزشی برگزار گردید
دکتر رشیدپور بااشاره به اهمیت موضوع پروژه مهراظهار داشت:هدف ازاین پروژه برنامه ریزی مناسب برای بازگشایی مدارس،کیفیت بخشی به امورآموزشی و پرورشی ومهیاسازی هرچه بهتر فضاوامکانات جهت شروع سال تحصیلی جدید است؛ تا دانش آموزان شروع سال تحصیلی جدیدرادرفضایی با نشاط وباشرایط مناسب آغاز کنندوازامکانات تحصیلی برخوردارباشند.
رشیدپورافزودپروژه مهربراساس ۵محورسازماندهی،تعمیروتجهیز،تاییدصلاحیت ونظارت وارزیابی درسطح شهرستان می باشد. وی افزود:شهرستان گیلانغرب آمادگی کامل سناریوهای مختلف برای بازگشایی مدارس به صورت حضوری،نیمه حضوری وغیرحضوری را داراست که بابهره گیری ازظرفیت های منطقه همچون راهبران آموزشی وسرگروه‌هابرای رفع مشکلات وچالشهای احتمالی درفضای مجازی هستیم
درپایان جلسه مسئولین کارگروه‌های ۸گانه گزارشی ازفعالیت های حیطه کاری خودارائه نمودندوتصمیمات لازم جهت آماده سازی مدارس درسال تحصیلی جدیداتخاذ گردید.

مطالب مرتبط

مطلب مرتبطی پیدا نشد.

نظرات

پاسخی بگذارید


7 + = دوازده

آمارگیر وبلاگ