تفکیک تدریجی مدارس ابتدایی گیلانغرب به دو دوره سه ساله اول و دوم

N83037182-72553742

معاون آموزشی آموزش وپرورش شهرستان گیلانغرب از تفکیک ومستقل نمودن دوره اول( پایه های اول ، دوم و سوم ) و دوره دوم ( پایه های چهارم ،پنجم وششم ) مقطع ابتدایی به صورت تدریجی درمدارس ابتدایی شهرستان گیلانغرب خبر داد.

به گزارش نوای گیلانغرب به نقل ازروابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان گیلانغرب خانم دکتررکسانا رشیدپور معاون آموزشی آموزش وپرورش شهرستان  گفت: درراستای سند تحول بنیادین وبه منظورمتناسب سازی وکاهش فاصله سنی دانش آموزان ابتدایی ودرجهت تامین سلامت جسمی ، روحی وروانی دانش آموزان وبالابردن سطح کیفیت آموزشی مدارس ابتدایی ، تفکیک و مستقل کردن دوره های اول ودوم ابتدایی ضرورتی انکارناپذیر واساسی است.

وی گفت: درهمین راستا و با توجه به اینکه آموزشگاه شش کلاسه شهدای مفید واقع در خیابان معلم ( محله علیرضاوندی )درسال ۹۸ توسط موسسه خیریه امیرالمومنین وبا حمایت مدارس مجتمع مفید تهران ساخته شده است و استانداردهای لازم ازجمله سیستم هوشمند ، امکانات آموزشی ، تجهیزات آزمایشگاهی ، بهداشتی و ورزشی در آن فراهم شده است. ونیز تاکیددبیرشورای عالی آموزش وپرورش مبنی برمتاسب سازی فضای مدرسه با سن دانش آموزان ، سازماندهی تخصصی معلمان درمدارس وروابط درون مدرسه ای میان دانش آموزان ، ایجاب می نماید که مدارس ابتدایی  در دوره اول  و دوم  ازهم تفکیک شوند.

رشیدپور افزود: کاهش تراکم جمعیت دانش آموزی ، ارائه خدمات با کیفیت آموزشی و کم شدن فاصله سنی دانش آموزان به جهت تفاوت وضعیت جسمی وروحی وروانی آنها از مزایای تفکیک دوره اول  از دوره دوم ابتدایی است. لذا با توجه به موقیت مکانی مدرسه مفید درمحله علیرضاوندی وکاهش خطرات خیابان اصلی ونیز همجواری با مدرسه هفده شهریور ، کمیته برنامه ریزی آموزش وپرورش شهرستان گیلانغرب در تابستان ۱۳۹۹ مصوب کرد که دانش آموزان دبستان هفده شهریور  به دو دوره تخصصی  اول ودوم به صورت مستقل ازهم تفکیک شوند ، به این صورت که پایه های چهارم ، پنجم و ششم ابتدایی در مکان مدرسه فعلی هفده شهریور واقع درخیابان دانش آموز ( خیابان پمپ بنزین)مستقر شوند و پایه های  اول ، دوم و سوم ابتدایی به مدرسه شهدای مفید واقع در محله علیرضاوندی انتقال داده شوند.

معاون آموزشی آموزش وپرورش شهرستان گیلانغرب افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا  تاکید ستادملی مبارزه با کرونا مبنی بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی اکنون بهترین فرصت برای جدا سازی دو مدرسه دوره اول ودوم ابتدایی  وایجاد مدرسه جدید شهدای مفید است.

800000000000000000

مطالب مرتبط

مطلب مرتبطی پیدا نشد.

نظرات

پاسخی بگذارید


پنج + = 13

آمارگیر وبلاگ