جدول پخش مدرسه تلویزیونی جمعه ٢٩ فروردین

جدول پخش مدرسه تلویزیونی معه ٢٩ فروردین ٩٩، در تمام مقاطع تحصیلی

🟧 متوسطه دوره اول
⏰ساعت٩:٠۵ نگارش پایه ٩
⏰ساعت ٩:٢۵ تفکر و سبک زندگی پایه۸
⏰ساعت ٩:۴۵ تفکر و سبک زندگی پایه ٧
⏰ساعت ١٠:٠۵ کار و فناوری پایه ٧
🟧 دوره ابتدایی
⏰ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول.
⏰ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم.
⏰ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس هدیه ها و پیام های آسمانی پایه سوم.
⏰ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم.
⏰ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس هدیه ها و پیام های آسمانی پایه پنجم.
⏰ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم.
🟧 متوسطه دوم
⏰ساعت١۴:٣٠درس عربی،زبان قرآن١ پایه١۰ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
⏰ساعت١۵ درس کارگاه کارآفرینی و تولید پایه۱٠ تمام رشته ها
⏰ساعت۱۵:٣٠ درس آمار و احتمال پایه ١۱ رشته ریاضی فیزیک
⏰ساعت۱۶ درس فیزیک ٢ پایه۱١رشته علوم تجربی.
⏰ساعت۱۶:٣٠ درس زیست شناسی٣ پایه١٢
⏰ساعت ١٧ درس فیزیک٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
جدول کلاس شبکه چهار سیما

🔵جمعه ٢٩ فروردین ٩٩
 ادبیات و علوم انسانی
 علوم و معارف اسلامی

⏰ساعت۸تا۸:٣٠درس اخلاق اسلامی١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی .
⏰ساعت۸:٣٠ تا٩ درس اخلاق اسلامی٢ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی
⏰ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس احکام ١ پایه١٠ رشته علوم معارف اسلامی
⏰ساعت٩:٣٠تا١٠درس ریاضی و آمار ٣ پایه ۱٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
⏰ساعت ١٠ تا۱٠:٣٠ درس ریاضی و آمار٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
⏰ساعت ١٠:٣٠ تا ۱٠:۵٠درس عربی٢-پایه١١-مبحث جارو مجرور -مشترک تمام زمینه ها

🟦 فنی حرفه ای وکاردانش
⏰ساعت ۵٠ :١٠ تا ۱١:١٠ درس کارگاه طراحی و دوخت لباس -پایه١٠ مبحث تاریخ لباس ایران – شاخه فنی و حرفه ای
⏰ساعت ١٠: ١١تا ١١:٣۵ کارگاه رنگ کاری چوب ،رشته صنایع چوب و مبلمان -پایه های ١١ و ١٢ – شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
⏰ساعت ۱١:٣۵ تا ١٢ درس مبانی هنرهای تجسمی -پایه ١٠-رشته گرافیک مبحث کنتراست رنگها،شاخه فنی و حرفه ای

مطالب مرتبط

مطلب مرتبطی پیدا نشد.

نظرات

پاسخی بگذارید


2 + دو =

آمارگیر وبلاگ