جلسه کارگروه آب وخاک کشاورزی شهرستان گیلانغرب برگزار شد

76

چلسه کارگروه آب وخاک کشاورزی باحضور مدیران استانی مرتبط درگیلانغرب برگزار شد

نوای گیلانغرب :مدیرعامل آب منطقه‌ای استان کرمانشاه  دراین جلسه با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی بارندگی هادراستان نسبت به سال قبل برلزوم اعمال مدیریت صحیح آب وهمچنین استفاده بهینه ازمنابع آب توسط کشاورزان تاکیدکردندتاکشاورزان درسال آینده دچارخسارت نگردند
وی گفت منابع آب درسطح استان روبه افول است که ضرورت تعادل بخشی بیش ازهرزمان احساس می‌گرددشهلایی ازموافقت آب منطقه‌ای برای اختصاص آب مورد نیاز ۳۰۰هکتار ازمجموعه ۱۲۰۰هکتار اراضی پایاب سدمخزنی کله شک گیلانغرب خبرداد
سرپرست فرمانداری گیلانغرب گفت مشکل پوشش۷۰۰هکتارازاراضی پایاب سدزاگرس نیز مرتفع گردیده است که باارتقاء سطح اراضی تحت پوشش سه سد شهرستان وفراهم نمودن بهره وری بیشتر زمینه مشروب شدن ۸۵۰۰هکتاراز اراضی کشاورزی فراهم گردد
حسنی مدیرآب وخاک سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه نیز ازآمادگی سازمان متبوع جهت اجرای خطوط فرعی انتقال آب دراراضی کشاورزی پایاب سد مخزنی خبرداد

مطالب مرتبط

مطلب مرتبطی پیدا نشد.

نظرات

پاسخی بگذارید


+ 5 = دوازده

آمارگیر وبلاگ