دود زباله واقع درانارک سلامت شهروندان گیلانغرب را تهدید می کند

Screenshot_۲۰۱۸-۱۰-۱۴-۱۵-۳۲-۰۰     یادداشت : مدیر مسئول / علی احمدپور

نوای گیلانغرب :؛بعد از سالها،همچنان امحاء پسماندهای شهری درگیلانغرب  به صورت سنتی و به شیوه جمع آوری در یک مکان و به آتش کشیدن آنها انجام می گیرد که صحنه تأسف‌بار آتش زدن زباله‌ها و ضایعات و آلودگی ناشی از زباله ها که در کوه انارک جمع آوری می شود  نظر هرره گذری را به خود جلب می کند در برخی مواقع آلودگی آن بحدی است که مانند مه گرفتگی جاده  گردنه انارک را برمی گیرد وحتی دود حاصل از آتش زدن زباله ها به سمت شهر حرکت کرده و گازهای سمی فضای شهر را آلوده می کند وگاهی مقدار زباله های به آتش کشیده بقدری زیاد است که دود حاصل از این آتش سوزی از فاصله چند کیلو متری کاملا” مشخص می باشد

البته چند روزی است ریختن زباله وآتش ردن آن به کنار جاده هم کشیده شده است بطوریکه  فضای جاده را کاملا آلوده می کنند وره گذاران ورانندگانی که از این مسیر عبور کنند باید از میان دود ناشی از زباله  گذر کنند ودود ناشی از زباله که به گفته پزشکان سرطان زا می باشدباید اسشمام کنند

سوال اینجاست چرا نهادی همچون شهرداری و اداره محیط زیست نظارتی جدی بر روی زباله های که در کوه انارک  وحاشیه این جاده ریخته وسپس آتش  زده می شود  نظارت جدی بعمل نمی آورندوتدابیری بهتری برای   وبرای دفع این زباله ها دراین مکان  که دود ناشی ازآن عوارض خطرناکی رابرای  مردم منطقه ورهگذران دارد وارد  توجه نمی کنند

امیدواریم مسولان فکری اساسی برای سوزاندن زباله‌ در محل انارک که سلامت شهروندان ومردم منطقه را تهدید می کند نمایند

زباله زباله 2

مطالب مرتبط

مطلب مرتبطی پیدا نشد.

نظرات

پاسخی بگذارید


هفت − 1 =

آمارگیر وبلاگ