رسیدن به توسعه، گفتمان می خواهد

نوای گیلانغرب :توسعه، بدون گفتمان شبیه کشتی های بدون بادبان قدیم است؛ کشتی ای که نه توان شتاب گرفتن دارد و نه می تواند در مسیرِ موردنظرِ کاپیتان حرکت کند. تقلا برای رسیدن به توسعه بدون داشتن یک گفتمان پویا، عاقبتی جز افزایش هزینه ها و هدر دادن منابع ندارد.

▫️امروزه تصور داشتن یک اقتصاد پویا بدون مشارکت سازنده مردم، بسیار ساده انگارانه و خام اندیشانه است. و لازمه ی ورود اثرگذار مردم به فرایند توسعه، برخورداری از یک گفتمان توسعه گرا است.

▫️در این میان جامعه کرمانشاهی یک جامعه نیمه پراکنده و بدون هم افزایی، همگرایی و توافق های حداقلی برای رسیدن به توسعه است. این شرایط باتلافی کشنده را برای توسعه رقم زده و موجب تحلیل رفتن بسیاری از سرمایه های انسانی و پتانسیل ها و قابلیت ها شده و بخش دولتی را نیز از پیشبرد برنامه هایش ناتوان کرده است. برای جامعه ای با چنین ویژگی هایی، داشتن یک گفتمان پویا از نان شب واجب تر است.

▫️ تغییر در این شرایط نیازمند شکل گیری یک گفتمان جذاب، بومی و توسعه گرا است. گفتمانی که بر اساس مزیت ها و قابلیت های بومی منطقه تدوین شده باشد و از همه مهم تر جامعه ی کرمانشاهی بر سر ابعاد مختلف آن به یک توافق حداقلی رسیده باشد.

▫️هرچند گفتمان در فضای عمومی جامعه شکل می گیرد ولی نخبگان در شکل گیری آن نقشی بسیار اثرگذار و تعیین کننده ای دارند. جامعه کرمانشاهی در گام اول باید بداند نخبگان دولتی و بخش خصوصی می خواهند چه آینده ای را برایشان رقم بزنند و با چه نقشه راهی می خواهند به این مطلوب برسد. این مستلزم توافق اولیه نخبگان و مدیران ارشد استان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر سر اولویت ها، محورها و چشم اندازه ای توسعه استان است.

▫️کرمانشاه پتانسیل های بسیار ویژه ای در حوزه های مختلف تجارت و بازرگانی، خدمات و گردشگری و کشاورزی دارد. این پتانسیل ها هر کدام به تنهایی می توانند بار توسعه یک استان را به دوش بکشند. ولی در عمل این مزیت ها و قابلیت نتوانسته اند کمک چندانی به بهبود وضعیت اقتصاد و اشتغال کرمانشاه بکنند. طی این سال ها کرمانشاه عملا در میان این ها اولویت ها سرگردان بوده و هر کس به سلیقه خویش در پی توسعه یک محور بوده است‌.

▫️کرمانشاه باید تکلیف خود را با این محورها و اولویت های متنوع روشن کند و میزان اهمیت هر کدام را مشخص کند. و از همه مهمتر ارتباط و همپوشانی های آن ها را مشخص نماید. تداوم این روند بلاتکلیفی صدمات و لطمات بسیار وحشتناکی طی این سال ها به کرمانشاه زده که برشمردن آن ها خود یک مثنوی هفتاد من می خواهد.

▫️ کوتاه سخن اینکه باید اولویت ها و محورهای توسعه کرمانشاه هرچه زودتر مشخص شوند و سپس در میان جامعه به اشتراک گذاشته شوند تا پس از نقد و نظر های مختلف، جامعه به توافق اولیه ای که پایه گذار مشارکت در روند توسعه استان باشد؛ دست یابد. توافقی که پایه گذار یک گفتمان توسعه گرا بومی باشد و همه ملزم به رعایت آن باشند. گفتمانی که بتواند یک توسعه پویا و پایدار را در کرمانشاه راهبری کند و فضا و بستر لازم برای نقش آفرینی نخبگان توسعه گرا را فراهم کند.

نویسنده : بهزاد خالوندی

مطالب مرتبط

مطلب مرتبطی پیدا نشد.

نظرات

پاسخی بگذارید


9 + = سیزده

آمارگیر وبلاگ