رییس مرکز بهداشت و درمان: وضعیت سفید در گیلانغرب وظیفه ما کنترل بیماری کرونا سنگین ترمی کند

یارمرادیان رییس مرکز بهداشت ودرمان شهرستان گیلانغرب: وضعیت سفید درشهرستان وظیفه ما را برای پایداری شرایط عادی کنترل بیماری کرونا سنگین تر می کند.

نوای گیلانغرب :مسول مرکز بهداشت ودرمان شهرستان گیلانغرب با اشاره به شهرستان گیلانغرب به عنوان یکی از ۱۳۲ شهر با وضعیت سفید درسطح کشور گفت این مهم  به جهت اقدامات پیشگیرانه همگانی در جهت کنترل کانون های بیماری کرونا درشهرستان اتفاق افتاده است که از شهروندان خواست بارعایت فاصله گذاری اجتماعی به پایداری وضعیت سفید گیلانغرب کمک کنیم.

یارمرادیان افزود وضعیت سفید درشهرستان وظیفه ما را برای پایداری شرایط عادی کنترل بیماری کرونا سنگین تر می کند.و همه با هم با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت دستورالعمل های بهداشتی به این موفقیت بزرگ دومین شهر قهرمان کشور کمک کنیم

مسول مرکز بهداشت ودرمان شهرستان گیلانغرب خاطرنشان کرداستان کرمانشاه بویژه شهرستان گیلانغرب به سبب رعایت دستورالعمل های بهداشتی و مراقبتی ازجمله استان هایی محسوب می شود که شرایط نسبی خوبی دارداما پیوسته باید توصیه های خودمراقبتی و دیگر مراقبتی مورد توجه باشد

وی علت اعلام وضعیت سفیددرگیلانغرب راسیرنزولی منطقی موارد بستری وسرپایی بیماری جدید کروناوهمچنین کاهش موارد مرگ ومیر در دو هفته اخیر عنوان کرد

800000000000000000

مطالب مرتبط

مطلب مرتبطی پیدا نشد.

نظرات

پاسخی بگذارید


چهار + = 9

آمارگیر وبلاگ