ستادهای اسکان فرهنگیان به مسافرخانه عمومی تبدیل شده اند

5556

نوای گیلانغرب :تعطیلات تابستان فرصتی است برای تجدید روحیه فرهنگیان وازاین شرایط استفاده کنند وبه استراحت بپردازند تا با گشایش مدارس با روحیه ای بهتر وارد محیط مدارس شوند ستادهای اسکان فرهنگیان به منظور رفاه حال فرهنگیان دراین سالها نقش بسیارمهمی دراسکان فرهنگیانی که به مسافرت میروند ایفا نموده وهمین خدمات دهی موجب شده تا فرهنگیان هنگام مسافرت دغدغه ای برای اسکان نداشته باشند وهم از جهتی به لحاظ اقتصادی برای معلمان به صرفه تر باشد در سالهای اولیه ستادهای اسکان پذیرش فرهنگیان درقبال کارت شناسایی وتطابق ان با فرد دارنده کارت امکان پذیر بود اما به مرور بعد از گذشت چند سالی این کار کم رنگ شد ومتولیان ستادهای اسکان فقط در قبال هرکارتی که متعلق به فرهنگیان می باشد امکان پذیرش بطور آسان فراهم کرده همیمن امر باعث می شود اکثر مسافران فرهنگی با مشکل کمبود جا مواجه شوند این درحالی که فرهنگیان هیچگاه نمی تواننداز محل های اسکان سایر کارکنان دولت استفاده کنند از آنجا که امکانات مدارس بایستی در اختیار خانواده فرهنگیان باشد عدم رعایت مقررات وضوابط ازسوی مجریان ستادهای اسکان حق مسافران فرهنگی در خیلی جهات تضعیع می شودوازطرفی درهنگام شب سرایداران با استفاده از اختیارات خود بعضا خانوادهای را در محل اسکان مدارس جا می دهد که نه فرهنگی ونه کارمندند حیاط مدرسه های محل اسکان پرازچادرهای غیر فرهنگی می شود که چنین کاری موجب سلب آسایش مسافران فرهنگی می شود ومتاسفانه نظارت دقیقی در این راستا از سوی متولیان ستادهای اسکان اعمال نمی شودبیشترروزهابرخی ازخانواده فرهنگیان با مراجعه به ستادهای اسکان بویزه شهرهای ساحلی وشمالی کشورمان با رد پذیرش از سوی ستادهای اسکان مواجه می شوند مجبورند هتل یا ویلا با هزینه گزاف که درتوان یک معلم نیست اختیار نمایند ظاهراستادهای اسکان شهرهای مسافر پذیر بیشتر به فکر کسب درآمد هستند تا رفاه حال خانواده فرهنگیان!! باید اذعان داشت که مدارس محل اسکان فرهنگیان به مسافرخانه عمومی تبدیل شده است از متولیان امر انتظارمی رود که نسبت به بهبود وضعیت اسکان فرهنگیان همانند سالهای اولیه توجه جدی شود وازطرفی قدری هم به وضعیت بهداشت وساماندهی محل اسکان خصوصا مدارس شهرهای مسافرپذیرتوجه شود که دراین سالهای اخیر برخی از مدارس وضعیت چندان مطلوبی نداشتند .

مطالب مرتبط

مطلب مرتبطی پیدا نشد.

نظرات

پاسخی بگذارید


− دو = 1

آمارگیر وبلاگ