ضرورت حفاظت از”موردستان “شهرستان گیلانغرب به هنگام ثمردهی

5-18

نوای گیلانغرب:درختچه های خوش منظر وسبز رنگ مورد بعنوان اولین درختچه گل دهنده درفصل پاییزدرگیلانغرب مناظر بدیعی را دراین روزها به تماشا می گذارد به دلیل شرایط آب و هوائی وبارندگی روزهای اخیر این درختان به ثمر نشسته ومردم برای چیدن مورد به موردستان درحاشیه زیبای  دایک سراب مراجعه می کنند

اما متاسفانه هجوم مردم وبی توجهی به درختان باعث از بین رفتن وشکستن شاخ وبرگ این درخچه ها شده وخطر جدی موردستان گیلانغرب را تهدید می کند با شرایط موجود نیازمند برقراری قوانین ومقرراتی ازسوی مسئولین زیربط شهرستان برای حفظ ونگهداری این درختان است

انتظار می رودبه هنگام ثمردهی دستگاهی بر این محل  نظارت داشته باشد  تا مردم را به رعایت حفظ ونگهداری ازدرجچه های مورد ترغیب کنند چنانچه مديريتي صحيح اعمال گرددميتوان موردستان گیلانغرب که ازگونه های ارزشمند  می باشند بقا آنرا برای نسلهای آينده نيزتضمين نمود

این نوع گونه نادر فقط دراستان کرمانشاه ومختص گیلانغرب است.مورد گلهایی نسبتا درشت وزیبایی داردورنگ سفید وبوی مخصوص دارند ارتفاع آنها درشرایط عادی بین ۱تا ۳مترمی رسد که ازاردیبهشت تا تیر ماه ظاهر میشوند.،بطوری كه منظره بسیارزیبا به گل داده می شوددرایامی که میوه می دهند بوی معطری ازاین درخچه هااستشمام می شود

مطالب مرتبط

مطلب مرتبطی پیدا نشد.

نظرات

پاسخی بگذارید


شش + = 13

آمارگیر وبلاگ