لزوم ایجادکمربند سبز درجاده گیلانغرب به گورسفید

یادداشت مدیر مسول / علی احمدپور

نوای گیلانغرب :درجهان امروز، حفظ و گسترش فضای سبز به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه پایدار و ارکان مهم  برنامه‌ریزی در مدیریت شهری و روستایی، اثر قابل توجهی در کنترل، تعدیل و بهبود هوای شهرها و روستاها، افزایش  رطوبت  نسبی و کاهش آثار پدیده گردوغبار، توسعه  فضاهای  فراغتی و کمک به ایجاد روحیه نشاط و سرزندگی شهروندان دارد که این مهم با ترویج فرهنگ درختکاری و تقویت روحیه مشارکت تمامی اقشار جامعه در کاشت و نگهداری از درختان و فضای سبز در سراسر کشور امکان پذیر است

شهرستان گیلانغرب تا قبل از جنگ دارای باغات فراونی که دردهستان حومه بود دراثرجنگ تحمیلی نابود شدند انتظار این بود همگام با بازسازی اماکن مسکونی بازسازی منابع طبیعی هم درگیلانغرب صورت می گرفت اما اینگونه نشدجهت احیای باغات از دست رفته ایجاد کمربند سبز گورسفید به گیلانغرب می تواند نقطه شروعی برای توسعه فضای سبزدراین منطقه کاری که امروزه  مدیران شهری وروستایی برایجاد وگسترش کمربند حاشیه شهرها به آن تاکید دارند وآن را بعنوان یک طرح  موثر درایجاد هوای پاک شهرها در اولویت قرارمی دهند باشد

حال که درآستانه هفته درختکاری قرار داریم اجرای طرح کمربند سبزگیلانغرب به گورسفید که با استقبال همگانی نیزمواجه خواهدشدومی‌تواندمحیط مناسبی برای زندگی مردمان این خطه ایحاد کنددردستورکارمسئولان قرارگیرد  که تحقق این کار نیک از سوی مسولان که قدمی در راستای بهبود وضعیت فضای سبز می باشد تاسالها در اذهان مردم  این خطه باقی خواهد ماند

ناگفته نمانددرکنار کارهای مهم عمرانی درشهرستان توسعه فضای سبزیکی ازخواسته های مهم واولویت‌دارمردم این دیار است که تحقق این کار علاوه تلطیف وبهبودی هوا  می تواندنقش بسزایی  در ایجاد شادابی و طراوت در بین مردم  منطقه داشته باشد وزیبایی خاصی هم به شهر خواهد بخشید

بایداذعان داشت که دراین سالهای اخیر در زمینه کاشت درخت بویژه خارج ازمحدوده شهراقدامات آنچنانی بعمل نیامده است  که بدلیل عدم وجود تنوع درختان درمنطقه  مردم  گیلانغرب کمتر شاهد رویش بهاری و ریزش خزان درختان دردیارخود هستند واین یعنی اینکه درامرکاشت درخت دراین شهرستان درگذشته توجهی نشده است

امید اینکه با تلاش ودلسوزی مسئولان شهرستان درراس آن فرماندار محترم این موضوع را در اولویت کار خودشان قرارداده چراکه شهر تصویری ازاراده اجتماعی ودیدگاهای فکری وفرهنگی شهروندان وهمت والای مسئولان آن شهر را منعکس می کندکه می طلبد بحث فضای شهردرگیلانغرب رابه عنوان یکی ازاولویت های اصلی درسرلوحه کارخودخودقراردهند چراکه شهری سرسبز وبا سرانه فضای بالاانتظار همه مردم این شهرمحروم ومرزی است

مطالب مرتبط

مطلب مرتبطی پیدا نشد.

نظرات

پاسخی بگذارید


نُه + = 15

آمارگیر وبلاگ