مطالبه گری روشن و شفاف از کاندیداها

نوای گیلانغرب : به آرامی هیجان و تب انتخاب نماینده فراگیر می شود و همه ی گروه ها و افراد درگیر فضای تبلیغی آن می شوند. اما چرا جریان و رخدادی که به تجربه نشان داده کمترین بهره به جهت توسعه را برای شهرستان در پی داشته؛ اینگونه همه را به فضای پرهیجان انتخابات می کشاند؟

به راستی چرا؟؟
شاید پاسخ اصلی این پرسش برای عموم مردم فقط یک کلمه و آن هم ( امید) باشد. امید به تغییر، امید به توسعه، امید به آینده و ….

بواقع امیدی که هر دوره به سبب خودبزرگ بینی، خودخواهی و منفعت طلبی شخصی افراد ناامید می گردد.

باید گفت فضای انتخابات در شهرستان فضای انتخاب آگاهانه، دلسوزانه و خردمندانه نیست بلکه گونه های مختلفی از عوامفریبی و جاه طلبی در آن نمودار می گردد.

نمونه ای از آن، دو قطبی و چند قطبی های طایفه ای که سالیان سال بر عوام و حتی خواص تاثیر گذار بوده تعصب بیجایی را موجب گشته و هنوز نیز آثاری از آن در یادها مانده است.

از سوی دیگر از سال های نه چندان دور گونه ی دیگری از بده بستان های حزبی و جناحی در میان نخبگان و خواص شکل گرفته که ظاهرا در پی مهندسی انتخابات و احقاق حق پایمال شده شهرستان و تاثیرگذاری بر افکار و آرای مردم براساس مشی فکری و حزبی می باشد اما باطن امر چیزی جز قدرت طلبی و رجزخوانی و از صحنه به در کردن رقبا و در نهایت تسویه حساب های طیف و گروه خویش نیست.

شکل دیگری از رقابت انتخاباتی ؛ مربوط به افرادی است که حمایت صریح خود را از کاندیدای غیر بومی مورد نظر خود اعلام می دارند تفاوت این گروه نسبت به گروه قبلی در صداقتشان در اعلام حمایت است به هر عنوان و انگیزه ای، صادقانه و صریح موضع خویش را اعلام می دارند و شاید گفت؛ چه خوب!

بیچاره مردمی که در این کارزار، قدرت و منصب و عقده گشایی ها سرگردانند. براستی چرا عزیزانی که سنگ دلسوزی و پیشرفت و توسعه و رفع محرومیت شهرستان را به سینه می زنند و به ندای وظیفه درون خویش پاسخ می دهند فارغ از همه درگیری ها و گروکشی های درون گروهی و حزبی و …. بیانگر مهمترین خواسته، یعنی رفع محرومیت مردم این دیار نیستند.

مطالبه گری روشن و شفاف از نماینده و یا کاندیدای مطرح کمترین امریست که می تواند بیانگر صداقت این دوستان باشد.

روشنگری در مورد عملکرد نماینده و نیز مطالبه طرح ها و برنامه های معقول و اجرا شدنی کاندیداها، کمترین اقدامی است که در این راستا می توانند انجام دهند.

به هرحال فضای رسانه ای فاصله ها را بسیار کوتاه نموده به گونه ای که بسرعت، افکار، عقاید و عملکرد های افراد را برای همه ی مردم عیان می نماید.
پس چه خوب که از رفتارهای قیم مآبانه دوری کرده و مشی صادقانه در آگاهی رسانی و مطالبه گری برای مردم داشته باشیم و زمینه آگاهی و شناخت عموم را فراهم آوریم به نحوی که مردم براساس این آگاهی و شناخت و تصمیم گیری خویش در انتخابات شرکت کنند؛ آنگاه باید منتظر حماسه ای بود که اعتماد مردم به صداقت فرزانگان شهر آن را رقم خواهد زد.
به قلم : هادی شیرنسب

مطالب مرتبط

مطلب مرتبطی پیدا نشد.

نظرات

پاسخی بگذارید


2 + = هشت

آمارگیر وبلاگ