خودنمایی آتش درجنگل های بلبزان پاوه وقلاجه گیلانغرب

images

خودنمایی آتش درجنگل های بلبزان پاوه وقلاجه گیلانغرب

یادداشت مدیرمسئول:علی احمدپور
نوای گیلانغرب:درروزهای اخیرشاهد وقوع آتش سوزی درجنگل های زاگرس واقع درقلاجه گیلانغرب وبلبزان پاوه هستیم وبه صورت مهار ناپذیری درحال آتش گرفتن است که حتی بامهار آن بعداز ساعاتی مجددا درسطح وسیع تری شعله ورمی شود
باتوجه به اینکه جنگل‌های زاگرس یک منطقه استراتژیک برای کشور است ومعیشت مردم در این مناطق وابسته به جنگل‌هااست نبایداین سرمایه ملی اینگونه نابودشودچراکه کشورمان یک کشورخشک ونیمه خشک است وتنها ۷درصد ازمساحت آن جنگل تشکیل گردیده واگرخدای نخواسته دراین باره بی توجه باشیم قطعا مناطق جنگلی زاگرس به سمت خشک شدن سوق داده خواهد شد
موضوع حریق درجنگل شهرهای استان اتفاقی است که هرساله تکرارمی شودوبه نظرمی رسدکسی نسبت به آن احساس مسئولیت نمی کند
ازآنجاکه هرساله بخش زیادی ازجنگل زاگرس براثرحریق وبه دلیل نبودامکانات به ویژه پایگاه اطفای هوایی حریق دودوزغال می‌شود انتظارمیرودمسولان زیربط نسبت به تجهیز استان به هواپیمای آپ پاش برای مهاربه موقع ومقابله باحریق جنگل های استان اهتمام ویژه ای بعمل آورند.

مطالب مرتبط

مطلب مرتبطی پیدا نشد.

نظرات

پاسخی بگذارید


7 + هشت =

آمارگیر وبلاگ