66

به بهانه حضور اردوی رزمندگان پیشکسوت تیپ مسلم بن عقیل  در هفته دفاع مقدس از مناطق جنگی جبهه های گیلانغرب  نوای گیلانغرب :گرامی داشتن جبهه و جنگ کمتر از احترام به لاله های پرپر شده ی ایران زمینم نیست .یوم پنج شنبه بتاريخ ۶/۷/۹۶که توفیق یاری نمود تا در رکاب دلیر مردانی از خطه ی خون رگ شهدای تیپ مسلم ابن عقل باشیم .بیان خاطرات خاکریزها هر دلی را به وجد می آورد . گرچه زمان زیادی از آن روزها گذشته است لکن هنوز با بیان و یادآوری انگار تازه می خواستید برای خط اعزام شوید .در روز پنج شنبه بتاريخ فوق کهنه سربازان وطن با جان و دل آماده هر گونه دفاع از این آب و خاک بودند .گرچه اکثرا مسن بودند، اما هنور مصمم و پا بر جا برای دفاع از حریم حرمت خون شهیدان بوده و هستند .جا دارد به نوبه ی خودم از تمامی دست اندرکاران و بانیان این اردوی خاطره انگیز تشکر و قدر دانی نمایم، بلاخص از برادر عزیزم جناب آقای درویشی و جناب آقای فخر آراء و آقایان فرض الله مرادی ،لطیف میرزایی حاج آقا رستمی، تمامی عزیزانی که به انحا مختلف در این امر خیر و خداپسندانه دخیل بودند.امیدوارم این حرکتی که خود جوش استارت زده شده است با پشتیبانی نهادهای ذیربط جامه عمل بیشتری به خود بپوشاند.مضافا از آقای قدرت حسنی هم که مدافع بی چون و چرای خط و خاکریز بوده و هستند تشکر می نمایم. ان شاءالله . و تمامی عزیزانی که بنده با آنها افتخار آشنایی داشتم. حجت الاسلام دکتر رستمی،فرمانده محترم گردان اشرفی آقای جمال یزدانی، آقایان ،منسوجی،قیلانی،فرهاد پور،احسانی ،احسانی نیا ،عبدی، نصوری ،حیدری،شیرزادی،حسنی،قنبر پور از جناب آقای احمد پور عزیز هم که از رزمندگان دوران دفاع مقدس می باشد تشکر می نمایم/ دکتر اکبر ابراهیمی 

 

65

بحجتی علی جبهه96 عبدالرضا