قطع درختان اکالیپتوس توسط شهرداری گیلانغرب به بهانه موزاییک فرش !

۲۰۲۴۰۲۲۲_۲۱۴۰۲۹

قطع درختان اکالیپتوس توسط شهرداری گیلانغرب به بهانه موزاییک فرش !
به گزارش نوای گیلانغرب روزگذشته چند اصله درخت اکالیپتوس درمیدان آزادی جنب ایران خودرو توسط شهرداری با استفاده ازلودراز ریشه خارج وکنده شده است ومعلوم نیست شهرداری باچه هدفی اقدام به قلع وقمع این درختان کرده است
قابل تامل است وقتی شهرداری مدت ها ست درسطح شهر درختی راکاشت نکرده چراباید شاهدقطع درختان درسطح شهر باشیم ویااینکه دراثربی توجهی درختان زیادی درباغ فلاحت خشکیده شوند
شهرداری برای قطع درختان به عنوان متولی اماکن عمومی نمی تواند برای خود این حق راقائل شودکه درمورد درختان تصمیم گیری کندآیا شهرداری کمیسیون قطع اشجارمتشکل ازکارشناسان فضای سبز ،شهردار ،نماینده شوراونماینده فرمانداررادارد!!؟
این درحالی است متاسفانه شهرداری گیلانغرب هنوزپاسخی مبنی گزارش خشک شدن بخشی درختان کاج باغ فلاحت درج شده درنوای گیلانغرب را نداده است ودرعین‌حال شب گذشته اقدام به قطع  چنداصله درخت به بهانه موزاییک فرش درمیدان آزادی کرده است.

مطالب مرتبط

مطلب مرتبطی پیدا نشد.

نظرات

پاسخی بگذارید


هشت − = 1

آمارگیر وبلاگ