چرا از هواپیمای آبپاش درمهار حریق جنگل ومراتع زاگرس استفاده نمی شود ؟

بارگیری (3)

چرا از هواپیمای آبپاش درمهار حریق جنگل ومراتع  زاگرس  استفاده نمی شود ؟
نوای گیلانغرب::جنگل‌ها و مراتع؛ منابع طبیعی و دارایی‌های ارزشمند کشور است که نقش مهمی در زندگی و سلامت مردمان دارد اما هر ساله بخش قابل توجهی از این نعمت خدادادی در آتش بی توجهی خاکستر می‌شود.
چندروزاست که بخش های زیادی ازجنگل ومراتع غرب کشور بویژه شهرستان گیلانغرب پاوه، جوانرود ،سرپل ذهاب وایوان درحال سوختن است که عدم امکات کافی ونبود تجهیزات مناسب باعث طولانی شدن اتش سوزی در کوههای زاگرس گردیده است
این سوال دراذهان مردم وجود داردچرابا وجود دراختیار داشتن هواپیمای آپ پاش برای مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس استفاده نمی  شود امادرعوض برای کمک به مهار آتش‌سوزی جنگل‌های ترکیه به این کشور فرستاده میشود گرچه این خود  نوعی توانمندی برای کشور محسوب می شود اما وقتی می بینیم که جنگل های طبیعی کشورمان روزها وساعات ها در حال حریق و نابودی است آیا بهتر نیست که از ظرفیت های کشورمان باوجود داشتن این هواپیما برای اطفا حریق جنگل ومراتع کشورمان استفاده کنیم
درچننین شرایطی که هرساله بخش زیادی عرصه ملی دچار حریق می شودبی توجهی وعدم استفاده از هواپیماهای آب پاش را ناشی از سو مدیریت خیانت محض وعدم توجه به منابع ملی کشورمان می دانیم چراکه هرگونه پیشرفت در زمینه دراختیار داشتن امکات اطفا حریق  باعث افتخار ملی است

نکته تاسف‌بار ماجر این است که درچهار روز گذشته، نزدیک به ۱۵فقره آتش‌سوزی فقط در سطح شهرستان گیلانغرب اتفاق افتاده،اماهیچ کس این بحران رادرک نکرده و چاره‌ای برای آن نیندیشیده‌ است گرچه دراین روزهای پایانی ستادبحران یک بالگررد برای انتقال نیروبه محل اعزام کرد
ازنمایندگان استان ودیگر مناطق زاگرس انتظار این است با توجه به اینکه مناطق زاگرس از نقاط حادثه خیز کشور به علت حریق به شمار می‌رود،برخورداری ازامکانت وتجهیزات اطفا حریق نیاز مبرم این خطه است.ورودکرده وزمینه استقرار هواپیمای آب پاش دراین مناطق فراهم نمایند تا درصورت حریق جنگل ومراتع ملی شاهد خسارات فراوان به عرصه های ملی نباشیم.

مطالب مرتبط

مطلب مرتبطی پیدا نشد.

نظرات

پاسخی بگذارید


− 5 = چهار

آمارگیر وبلاگ